Mala slova


Književni program u knjižari ”Mala slova” namjenjen je djeci i mladima, a sadržaj samog projekta odnosi se na susrete sa stranim i domaćim autorima za djecu te dječje igrokaze i predstave koje potiču na čitanje i pričanje priča, a pogodne su za realizaciju u prostoru knjižare. Cilj ovog projekta jest potaknuti djecu da od najranije dobi razviju ljubav i potrebu prema književnosti kako bi u odrasloj dobi ta potreba bila ugrađena u njihov sustav vrijednosti. Čitanjem, promišljanjem i imaginacijom dobivaju više prilike za kvalitetniji život i društvo.